2019
I dagsläget tar jag inte emot några nya hästar för försäljning.