Under 2019 och 2020 tar jag inte emot några försäljningshästar.