Villkor

Integritetspolicy

  1. Solvikens islandshästar behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För kontakt med verksamheten kan du antingen ringa 0739-099993, maila på solvikensislandshastar@hotmail.com.

  2. Dina uppgifter kommer behandlas för fakturering. Vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke.

    1. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet eller till dess att ditt samtycke återkallas.

    2. Solvikens islandshästar samt våra personuppgiftebiträden, vilka exempelvis hjälper oss med redovisning kan komma att ta del av dina uppgifter.

    3. Du har som registrerad rätt att begära rättelse, radering samt begränsning av behandlingen av dina uppgifter, kontakta oss i sådant fall.

    4. Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke, kontakta oss då och meddela detta.

2018-05-25