Ridläger & Kurser

Verksamheten inriktar sig från 2019/2020 mer på kurser med både häst och utan häst. Det arrangeras både ridkurser, markarbeteskurser tex tömkörning och rena teorikurser som tex foder, hästens tänder osv.